Webcamworld pei ca man with kids dating single women

ın şiir anlayışını açıklayan bazı hatıra parçalarını ekleyen Mehmet Kaplan, bunları kendisine veren Kenan Tanpınar? Çıkarmaya niyetlendiği kitaplarına almayı tasarladığı yazıları tekrar tekrar listelemiş. diyerek ölümün gecikmesini dileyen Tanpınar, şüphesiz ki tasarlamakta olduğu nice eseri yazamadı.

Gördüklerini, tasavvurlarını, roman veya şiirleriyle ilgili taslaklarını, kendisiyle hesaplaşmalarını, çevresindekilerle ilgili duygu ve düşüncelerini hayli dağınık olarak yazmış.

ın bilinmezleri, acı ve sevinçleri ile iç dünyası ve özel hayatı, edebiyat çevreleriyle ilişkilerini kendi kaleminden bulacaksınız.?

Gece yarısı öksürükle uyandım ve ilk defa gelecek seneye çıkamam korkusu aklıma geldi.

Bu sıfır Yahya Kemal ve Haşim hariç Türk şiirinin değer seviyesiydi.

Şimdi onun evini, yazılarını, kitaplarını toplamak işi de çaresiz bana düştü.

O güzel eserleri veren, eserlerini dikkate almayan çevresine kızan, değişik çevrelerden dostları olan, onlar arasında bocalayan, hiçbir ideolojiye bağlanmasa da İsmet İnönü? Demokrasi tecrübesinin ilk hamlelerinde hiç de demokrasiden yana görünmeyen, askerî darbeyi alkışlayan ve aynı dönemde arkadaşları üniversiteden uzaklaştırılınca, onlardan da şüphelenen Tanpınar. Para hesapları, bir kısmı başkalarının yazısıyla adres ve adres tariflerinin bulunduğu bu defterlerde, Tanpınar? Bir kısmı muhtemelen ayakta yazıldığı için çok okunaksız, okuyucu için anlamlı olmayan bu notlar, onun ilgisinin boyutlarını gösterdiği için neşrimizde aynen yer almaktadır. Altıncı defter 26 Temmuz 1960 tarihinde başlamakta ve ölümünden 13 gün öncesine kadar devam etmektedir. Kenan Tanpınar ağabeyinin hatıralarını yazdığı altı defteri, yayımlanıp yayımlanmama kararını Mehmet Kaplan? Sanatçı, tiyatro, film, hele televizyon belgeselleri için bu türden malzemeye muhtaçtı. ın yazısını çözmekte çok zorlanıyorduk ve bu defterlerden bazıları, sayfaları ve cümleleri arasında ilişki kurmayı imkânsız kılan notlarla doluydu. Dördüncü defter 19 arasında yazılan sayfalar hâlindedir. de başlamakta, 26 Temmuz 1960 günü sona ermektedir. Öğrenir öğrenmez de merhum hocamızı ısrarla onları neşretmesi için zorladık. da edebiyatçıların en mahrem mektupları, günlükleri basılıyor, bunlar o yazar hakkındaki yeni yayınları besliyor, eser-yazar ilişkisi üzerinde insanları düşündürüyordu. Hatıralarındaki bazı kısımların çarpık yorumlanmasından da çekiniyordu. Mehmet Kaplan, nihayet bir gün defterleri aramızda paylaştırdı. Bir araya gelip metinleri karşılıklı okuyacak zaman bulamıyorduk.İkincisi ise Tanpınar? e yazan Necmettin Halil Onan, perişan olduklarını söylerken, ? İnci Enginün - Zeynep Kerman Tanpınar öldükten sonra üzüntüsünü ortak arkadaşları Bedrettin Tuncel? evin her köşesinde ele geçen yazılı kâğıtları derleyip?

Leave a Reply